Hur du gör rent din förgasare

Guidebeskrivning:
Hur du gör rent din förgasare
Varför ska jag göra rent förgasaren?

Följande symtom kan mopeden ha vid behov av förgasarrengörning:
Svårstartad
Startar inte
Flödar över
Ingen tomgång
Ostabil tomgång
Har helt plötsligt börjat gå sämre
Verkar inte gå att ställa in så den går bra på vissa gaspådrag
Och säkert några till...

Passar:
Alla förgasare. Eventuella skillnader kan förekomma, t ex vissa har färre flottörkoppskruvar, ej löstagbart nålmunstycke, skruvtrottellock, oavancerad veteranförgasare med färre munstycken, konstruktionsskillander m.m.

Föremål som krävs:
Tryckluft (kompressor eller på burk, tryckluftspray finns på biltema (36-520)
Hörselskydd vid renblåsning - ETT MÅSTE!
Verktyg av gott skick
Inga jobbiga tjötande kompisar i närheten
Extra tid för eventuella problem som kan uppstå så du inte behöver stressa

Tips:
Skyddsglasögon vid renblåsning - Om du inte vill riskera att stå och göra ögondusch under vattenkranen i 15 min. Absolut viktigast när förgasaren har precis varit badad!
Greja med vidöppen garagedörr eller bättre ventilerat
Kläder som inte spelar någon roll om det skulle bli bensin eller annan skit på
Blås rent grejerna i en plastpåse och plocka isär förgasaren över plastburk för att inte riskera att något tappas bort
Verktyg som passar optimalt!
Behållare som tål bensin med 0,5-1 L bensin i.
Skruva in luftskruven och tomgångskruven längst in och skriv ned hur många varv som krävdes för att skruva in dom helt. Men det är inte säkert att den inställningen fungerar efter rengöringen, i så fall är det bara att testa sig fram
Bensin torkar ut händerna, använd diskhanskar! (för att inte få händer som mina)

Eventuella kostnader:
Tryckluftspray om du inte har möjlighet till användning utav kompressor.
Bensin

Ungefärlig tidsåtgång:
45 min med bensinbadtid

Ja då börjar vi! Läs tipsen!

-Börja med att skruva av förgasaren från mopeden. Har du bensinkran så är det bara att vrida av den och dra ut bensinslangen. Men om du har en vakumkran som inte vill stänga av sig så kör in en kryssmejsel så slutar det rinna.
-Samma sak med kylarslangar som finns på bland annat originalförgasaren Minarelli AM6
-Lossa på slangklämman på insuget och slangen till luftfiltret eller sportluftfiltret om du har ett sådant. På andra mopeder än de med gummiinsug kan det vara skruvar som håller förgasaren.
-Derbi/Gilera har elektrisk förgasarvärme, det är en enkel clipslåst koppling som är bara att hålla nere låset och dra isär. Håll i kopplingen och inte i sladdarna!
-Nu är det bara gasvajern kvar och det är bara att skruva av trottelocket så är det löst. Men ta med trotteln och resten till garagebänken för rengöring.
-Har mopeden automatchoke eller vajerchoke så är det bara att skruva loss det med.
-Nu ska det bara vara att börja rengöringen, en förgasare med "tillbehören" monterade:

bild_1_600_01

Börja med att skruva loss trottellocket med hjälp av en passande skruvmejsel som har lika lång yta längst ut som skruvhuvudets spår. Mejseln ska vara av gott skick. Skruven skruvas av genom att vrida den moturs samtidigt som du trycker mot skruvhuvudet för att inte slinta:

bild_2_600_01

Nu ska du fixa fram ett bensinbad med hjälp av en behållare som tål bensin, börja med häll i en halv liter ren bensin (oljeblandad går också bra):

bild_3_600_01

Lägg ned trotteln, fjädern, skruvarna, nålstoppet och trottellocket i badet, ta gärna loss trottelnålen. (Den i guiden saknade clips så jag visar inte det):

bild_4_600

Skruva loss flottörhuset med hjälp av en passande skruvmejsel som har lika lång yta längst ut som skruvhuvudets spår. Mejseln ska vara av gott skick. Skruven skruvas av genom att vrida den moturs samtidigt som du trycker mot skruvhuvudet för att inte slinta:

bild_5_600_01

Lägg ned koppen med sina skruvar i bensinbadet. Har koppen packning som sitter fast i koppen så måste du avlägsna den  (återkommer till det):

bild_6_600

Börja med att skruva loss huvudmunstycket med hjälp av en passande skruvmejsel som har lika lång yta längst ut som skruvhuvudets spår. Mejseln ska vara av gott skick. Munstycket skruvas av genom att vrida det moturs samtidigt som du trycker mot skruvhuvudet för att inte slinta:

bild_7_600

På denna förgasaren så lossnar nålmunstycket före huvudmunstycket, då måste du separera dessa. Lossnar huvudmunstycket först måste du skruva loss nålmunstycket efteråt.

Så, nu är dem separerade.
Huvudmunstycke -> bricka (som förhindrar att skräp når huvudmunstycket) -> nålmunstycke.
Lägg dem i bensinbadet:

bild_8_600

Nu ska du börja med att avlägsna flottören.Börja med att avlägsna sprinten som håller flottören. På vissa förgasare räcker det med att luta förgasaren och skaka försiktigt på den så ramlar den ut. Men på vissa förgasare går inte detta, då får man ta hjälp utav en nål och trycka ut den:

bild_9_600

När sprinten har kommit ut så tänk på att flottörnålen (den med orange gummispets på bilden) glider väldigt lätt av flottören så den kan tappas bort lätt:

bild_10_600

Lägg dem i bensinbadet:

bild_11_600

Skruva loss chokemunstycket med hjälp av en passande skruvmejsel som har lika lång yta längst ut som skruvhuvudets spår. Mejseln ska vara av gott skick. Munstycket skruvas av genom att vrida den moturs samtidigt som du trycker mot skruvhuvudet för att inte slinta:

bild_12_600

Samma sak med lågfartsmunstycket, men här ska du leta reda på en mejsel som har rätt tjocklek på spetsen som lågfartsmunstyckets spår:

bild_13_600

Lägg dem i bensinbadet:

bild_14_600

Skruva loss tomgångskruven med hjälp av en passande skruvmejsel som har lika lång yta längst ut som skruvhuvudets spår. Mejseln ska vara av gott skick. Skruven skruvas av genom att vrida den moturs samtidigt som du trycker mot skruvhuvudet för att inte slinta:

bild_15_600

Skruva loss luftskruven med hjälp av en passande skruvmejsel som har lika lång yta längst ut som skruvhuvudets spår. Mejseln ska vara av gott skick. Skruven skruvas av genom att vrida den moturs samtidigt som du trycker mot skruvhuvudet för att inte slinta:

bild_16_600

Skit kan lägga sig i kanten mellan luftfilteradaptern vid avlägsning av luftfilterslangen/luftfiltret, därför ska du
skruva av den vid rengöring, annars kanske du blåser fast skiten vid rengöringen och det kanske löses upp senare. Men den spelar inte så stor roll om det skulle komma in. Men om du tar loss den så skruvas den av moturs:

bild_17_600

Skruva loss choken med hjälp av en passande blocknyckel. Verktyget ska vara av gott skick för att inte skada huvudet. Skruven skruvas av genom att vrida den moturs:

bild_18_600

Lägg dem i bensinbadet:

bild_19_600

Avlägsna flottörpackningen. Vissa förgasare har en packning som sitter i förgasaren, andra i flottörkoppen. Varför du ska avlägsna den är för att de har en tendens att svälla i bensin konstigt nog, så de blir svåra att montera efteråt. Så lägg undan packningen.

bild_20_600

Nu är förgasaren klar för bensinbad:
 
bild_21_600

Fyll på med bensin så allt är precis under ytan. Låt den och alla delar ligga i bensinbadet minst 30 min för att lösa upp all skit ordentligt:

bild_22_600

Nu kan du tömma ut bensinen. Det är viktigt att du tar vara på bensinen och samlar upp den och lämnar in på en återvinningsstation som farligt avfall. Annars om du bara häller ut det i t ex grannens gräsmatta så kommer bensinen förr eller senare nå grundvattnet och förorena det. Orkar du inte lämna in det som farligt avfall så kan du hälla ut det på asfalt och tända på. Gör det långt utdraget och bort med ansiktet om du vill ha håret kvar.

När du är klar med bensinen så bör du ha dessa prylarna till förgasaren:

bild_23_600

Nu ska du börja själva rengöringsarbetet, se till att du tätar munstycket ordentligt mot alla hål när du blåser för att få det rent så bra som möjligt:

bild_24_600

Pilarna visar ställen som du inte får glömma blåsa rent: (nålmunstycket håller bara förgasaren för fotografering)

bild_25_600

bild_26_600

bild_27_600

De hål som inte är utmärka (på bilden under) och liknar hål för luftskruv och tomgångskruv är på denna förgasaren ingen idé att blåsa i, eftersom de är till för förgasare som borras för att ha luftskruv och tomgångskruv på vänster sida istället för höger.

bild_28_600

Sedan är de övriga delarna bara att blåsa rent. På chokemunstycket så kan man lätt glömma hålen på mitten,
så glöm inte de.

När du har blåst rent alla delar är det bara att börja skruva ihop igen som följer nedanför. Tänk på att absolut inte slinta med verktygen för att nytt metallspån kan lossna då som i sin tur täpper igen ett eller flera munstycken med lite otur så man får rengöra på nytt. Tänk även på att alltid torka av skruvmejseln för att inte få in skit i munstyckena.

bild_29_600

Skruva i luftskruven med hjälp av samma verktyg som du avlägsade den med. Grundinställningen är 1,5 varv ut från längst inskruvad, du kommer troligen att behöva efterjustera detta efter behov om tomgången eller gasresponsen är dåligt. Skruven skruvas i genom att vrida den medurs samtidigt som du trycker mot skruvhuvudet för att inte slinta:

bild_30_600

Skruva i tomgångskruven med hjälp av samma verktyg som du avlägsade den med. När du sedan startar mopeden får du ställa in tomgången efter tycke. Skruven skruvas i genom att vrida den medurs samtidigt som du trycker mot skruvhuvudet för att inte slinta:

bild_31_600

Luftfilteradaptern skruvas dit genom att vrida den medurs:

bild_32_600

Nu ska du montera flottören. Börja med att trä i flottörnålen på detta viss. Då sitter den som den ska. Vänd flottören moturs (från denna bild och situation) för att flottörnålen fortfarande ska hänga i flottören utan att ramla ur när du vänder den.

Montera nu flottören på förgasaren. Det är väldigt viktigt just nu att flottörnålen är ikrokad i flottören och inte bara nerstoppad i hålet! När nålen är insiktad i hålet är det bara att sänka ner flottören med flottörnålen hängandes i den:

bild_33_600

Lås flottören i förgasaren genom att trycka in sprinten igen:

bild_34_600

Tryck sprinten så den sticker ut lika mycket på båda sidorna, annars kan den ta i när du monterar flottörkoppen så du spräcker den om du drar åt utan att tänka dig för. Ett vanligt klantfel för oerfarna moppepojkar:

bild_35_600

Skruva i chokemunstycket med hjälp av samma verktyg som du avlägsade det med. Munstycket skruvas i genom att vrida det medurs samtidigt som du trycker mot skruvhuvudet för att inte slinta:

bild_36_600

Skruva i lågfartsmunstycket med hjälp av samma verktyg som du avlägsade det med. Munstycket skruvas i genom att vrida det medurs samtidigt som du trycker mot skruvhuvudet för att inte slinta:

bild_37_600

Montera ihop huvudmunstycket, brickan och nålmunstycket. Huvudmunstycket skruvas i medurs i förhållande till nålmunstycket när huvudmunstycket är överst och nålmunstycket underst. Nu behöver du bara skruva ihop detta för hand eftersom när du skruvar i det i förgasaren så drars både nålmunstycket och huvudmunstycket åt samtidigt som nålmunstycket skruvas fast i förgasaren:

bild_38_600

Skruva i munstyckena med hjälp av samma verktyg som du avlägsade dem med. Munstycket skruvas i genom att vrida det medurs samtidigt som du trycker mot skruvhuvudet för att inte slinta:

bild_39_600

Lägg på flottörpackningen nu som du hade lagt åt sidan för att inte få bensin på den, ser den ut som denna bör du byta ut den!

bild_40_600

Nu ska flottörkoppen monteras. Håll koppen mot förgasaren och känn så den ligger stabilt. Gör den inte det så får du ta reda på varför, INTE dra åt för att hoppas på det bästa.

Kontrollera följande:

Koppen ligger åt rätt håll
Koppen ligger rätt på förgasaren (kan vara förskjutet lite)
Flottörsprinten sticker ut
Brickan mellan huvudmunstycket och nålmunstycket är felvänd

bild_41_600

När flottörkoppen ligger stabilt mot förgasaren så korsdrar du dit flottörkoppen försiktigt i omgångar.
Alltså först skruva i skruvarna så du känner att dom har tagit gängor. Sedan när alla har tagit i sina gängor kan du dra dem så de precis nuddar kanten av flottörkoppen. Sedan ska du dra åt alla löst.
Nu kan du dra åt den lagom hårt.

När du drar åt koppen är det viktigt att du korsdrar om du har fyra skruvar. Har du bara två så gör du samma sak fast tar dessa steg varannan skruv. Men har du fyra så är det som sakt viktigt att korsdra. Skruvar du åt en skruv hårt direkt så är det risk att du spräcker koppen på det skruvhålet.

Skruva åt skruvarna med hjälp av samma verktyg som du avlägsade dem med. Skruvarna skruvas i genom att vrida dom medurs samtidigt som du trycker mot skruvhuvudet för att inte slinta:

Så här gör du för att korsdra, samma sak för alla steg:

bild_42_600

bild_43_600

bild_44_600

bild_45_600

Nu ska trotteln osv ihop, i denna ordning ska det sitta, börja med att stoppa i flottörnålen i trotteln. När du monterar det på mopeden så ska "klumpen" på vajen stickas igenom trottelocket, trottelfjädern och trottelnålshållaren innan den krokas i trotteln:

bild_46_600

Så. (fast utan vajer här)

bild_47_600

När du stoppar i trotteln är det viktigt att du sätter den åt rätt håll, annars brukar gasen sitta fast i bott.
För korrekt montering så ska jacket på trotteln vara mot luftfiltret och skåran i trotteln ska gå runt denna
styrning som bilden visar:

bild_48_600

Nu är det bara att stoppa i trotteln som jag beskrivit och hålla ned trottelocket samtidigt som du skruvar i skruvarna. Dra åt dom i omgångar, varannan skruv. Skruva i skruvarna med hjälp av samma verktyg som du avlägsade det med. Skruven skruvas i genom att vrida den medurs samtidigt som du trycker mot skruvhuvudet för att inte slinta:

bild_49_600

Nu är det bara choken kvar, dra åt den medurs med passande blocknyckel:

bild_50_600

Så, då var det klart, bara att montera på mopeden, fast tänk på att trottelmonteringen och chokmonteringen gäller på mopeden, inte på bänek för då får du ändå ta isär det igen. Fast du kan ju alltid öva. När du sticker i trotteln när förgasaren är monterad på mopeden så kolla att det inte är någon skit på den eller nålen. Om det är det så kan det hända att du trycker det rakt ner i nålmunstycket så det ställer till med problem ändå trots rengöringen.

bild_51_600

Hoppas detta var tillräckligt tydligt så alla förstår.

Lycka till med era rengöringar!

Denna guide är gjord av Hampus Berggren "Casal" och all cred ska ni ge till honom. Bra jobbat!

/Redaktionen

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Kommentarer (23)

Skriven av ServerError 2011-07-09 23:25

Jag fatta typ allt förutom det här:

Så, då var det klart, bara att montera på mopeden, fast tänk på att trottelmonteringen och chokmonteringen gäller på mopeden, inte på bänek för då får du ändå ta isär det igen.

vad menar han?

Skriven av Vivaadam 2011-05-02 20:10

mycket bra

Skriven av xps_martin 2010-02-16 20:04

Bättre guide kan inte finnas, =) tror alla fattar exakt hur man gör med denna :)

Mkt bra skrivet =)

Skriven av beckvall 2010-02-16 15:50

som information så kan en förgasare börja oxidera om man använder såpa eller avfettning. rekomenderar disel eller bensin. som det står.

Senast ändrad 2010-02-16 15:53

Skriven av lovet_93 2009-09-21 15:53

Bästa guiden någonsin, jag fatta precis allt fast att jag har dyslexi:D Fortsätt så:)

Skriven av Pulliboy 2009-09-20 09:39

Bra skrivet =) när det är så här utförligt skrivet lär det inte vara lika många nybörjare som frågar hur man gör xD =)

Skriven av Micke3 2009-09-18 12:36

CPI_Nilsson är avundsjuk:)
Sjukt bra Guide:)

Skriven av johanbetarr50 2009-09-13 21:33

sjukt bra!

Skriven av Celios 2009-09-13 13:00

Mycket bra guide! 5 av 5 toasters

Skriven av millegustafsson_ 2009-09-13 12:25

Han borde få minst de dubbla i rabatt hos twostroke för denna guide . 5 av 5 toasters !! kanon bra

Gå till sida 1, 2, 3  Nästa