Allt du behöver veta för att lära dig svetsa!

Svetsning är i grund och botten en metod för att sammanfoga metall. Svetsning innebär att man hettar upp metallen som man vill svetsa i och tillför ett tillsatsmaterial som smälter ut i föremålet man svetsar i och då bildas en svets. Svetsen kan man sedan använda genom att placera den mellan två metallföremål så att dessa sammanfogas. Du ska nu få lära dig HUR de går till!

3663463473_502

Det finns många olika metoder för hur man svetsar, och för det mesta så använder man helt enkelt en svets. Det finns många olika sorters svetsar och här är några av dom vanligaste typerna:

MIG/MAG : Kombinerad el- och gas svets med automatisk matning av tillsatsmaterial.
TIG: Elsvets med manuell matning av externt tillsatsmaterial
Gassvets: Svetsning med uppvärmning av gaslåga med manuell matning av tillsatsmaterial
Elsvets/ Pinne: Elsvets med manuell matning där elektroden är tillsatsmaterialet

Och så här fungerar dom:

#1. MIG/MAG

- Enda skillnaden på MIG och MAG är vilken gas man använder i svetsen. I MIG använder man gasen Mison. När man svetsar vill man smälta metallen i det föremål som man svetsar i för att kunna få tillsatsmaterialet att smälta ut. Detta görs med ström. Svetstråden agerar elektrod och är positivt laddad, och föremålet man svetsar är jordat. Så när tråden kommer i kontakt med/ nära metallen så blir det ”kortslutning” och hög värme skapas. Tillsatsmaterialet ( det som ska smälta ut ) är i MIG/MAG en tråd normalt av koppar. Tråden sitter på en stor rulle i svetsen och matas automatiskt ut genom munstycket ( det du håller i ) till föremålet som ska svetsas. Eftersom tråden är plusladdad och metallen jordad ( minus ) så smälter tråden hela tiden allt eftersom den matas ut och det bildas en svetsning. Gasen är till för att skydda svetsen från syre. Syret förstör svetsen och gör att det bildas hål i den, men gasen driver bort allt syre när den sprutas ut genom munstycket där tråden kommer ut medan man svetsar. Därför är det bra att tänka på att inte svetsa när de blåser för mycket utomhus till exempel, då gasen försvinner och lämnar svetsen oskyddad.

På en sån här svets är det viktigt att metallen man svetsar är någorlunda ren, för annars så får inte tråden någon kontakt med metallen och då blir det ingen ”kortslutning”. Likaså gäller jordkabeln som man jordar föremålet med, den måste också få bra kontakt!

Metall: Järn, plåt, stål etc. Går att ladda med aluminiumtråd också och då går det att svetsa bl.a. aluminium.

Bäst för: tunna tjocklekar och uppåt. MIG finns i väldigt många olika storlekar och styrka men normala MIG/MAG duger gott och väl till alla tjocklekar du hittar därhemma.

#2. TIG

-TIG är liksom MIG/MAG en svets som baseras på el. Värme uppstår vid ”kortslutning” mellan det jordade föremålet man svetsar och en elektrod i svetsen som är positivt laddad. MEN till skillnad från MIG/MAG så är det inte tillsatsmaterialet ( tråden ) som är elektroden/ positivt laddad här! Här sitter det en fast elektrod av ett hårt ämne i munstycket. Eftersom vi vet att tråden i MIG/MAG smälter av värmen som bildas så borde ju elektroden i TIG:en smälta, men det gör den inte. Elektroden i TIG:en skyls ofta ner av vatten så att den behåller temperaturen under smältpunkten.
Men hur bildas då svetsen om man bara värmer? Jo här har du helt enkelt tillsatsmaterialet i den andra handen. Du håller svetsmunstycket i ena handen och tråden i andra. På det sättet så kan man själv styra matningen av tillsatsmaterialet så att man kan bestämma hur svetsen ska se ut helt själv.
En till fråga efter MIG/MAG är då, vart är gasen i TIG:svetsen? Jo liksom de andra så har TIG:en en skyddsgas som kommer ut genom munstycket för att skydda svetsen.

Likaså här som på MIG/MAG så måste man ha bra kontakt i jordkabeln och för elektroden i munstycket för att kretsen ska bli komplett!

123123_640_02

Metall: TIG används oftast till aluminium och rostfritt eftersom dom kräver ett speciellt tillsatsmaterial. Till aluminium använder man tråd av aluminium som exempel. TIG:en går också att svetsa vanlig plåt osv med rätt tråd.

Bäst för: Tunna tjocklekar och en bra bit uppåt. Går att smälta in svetsen ganska bra om man värmer ordentligt.

#3. Gassvets

-Gassvetsen är i princip en gammal version av TIG. Här håller man munstycket i ena handen som man hettar upp metall med och svetstråd/ tillsatsmaterial i andra handen. Skillnaden är då att här förekommer ingen el. Istället för el så använder man sig av en öppen låga av brinnande gas.
För att få en låga så krävs en eldfängd gas, och normalt används Acetylen. Men för att lågan ska brinna så krävs det syre också. Syre finns i luften runt omkring i stora mängder, men problemet är att lågan inte kan suga åt sig den syremängden eftersom allt syre är utspritt. Istället så blåser man syre på lågan för att den ska brinna bättre, precis som man blåser på en svag brasa som man vill ska ta sig! Därför så har man två gastuber med gas, den ena med bränslet: acetylenet, och den andra: oxygen / syre. Utfyllnadsmaterialet är en vanlig tråd av metall, tror de kallas ”svarttråd”. De gäller alltså att få en bra låga och värma upp metallen ordentligt först och sedan mata in tråden där det ska svetsas för att få en bra svets. Man kan inte bara tända svetsen och trycka in tråd för då fäster det knappt.

En stor fördel me gas är att du inte behöver tänka på att få bra kontakt för strömmen, eftersom det inte finns nån. Det är bara att värma och köra på. Här behövs heller ingen skyddsgas utan här är lågan skydd eftersom den förbränner allt syre runt omkring.

Metall: Normalt plåt, järn, stål men går förmodligen på aluminium också med rätt tillsatsmaterial.

Bäst för: grovjobb, du kan svetsa all slags metall oavsett skick i princip! Tekniken avgör hur djupt du når i metallen och hur tunt godset kan vara. Man lägger inga finsvetsar på tunnplåt med gas direkt. Det kan vara ganska tidskrävande att få det att smälta ner ordentligt på riktigt tjockt gods.
#4. Elsvets/ Pinne
Elsvetsen är som den låter baserad på el liksom MIG/MAG och TIG. Här har du en jordkabel som jordar metallen som ska svetsas. Sedan så har du i handen ett handtag. I handtaget så fäster man i en pinne som består av utfyllnadsmaterialet. Pinnen kan vara olika lång, allt från 15cm till 50!. Här finns det inget reglage för när du vill att utfyllnadsmaterialet ska börja matas eller när du vill att strömmen ska slås på. Utan här så slår du på svetsen, och sen är det bara att hålla pinnen nästan mot metallen så kommer kortslutningen. Vill man sluta rycker man bara bort pinnen igen. Allt eftersom du svetsar så blir pinnen kortare och kortare och tillsist är det dags att byta. Utanpå utfyllnadsmaterialet finns en beläggning av ett ämne som dunstar när det blir tillräckligt varmt och bildar då skyddsgasen som hindrar syra från att tränga in i svetsen medan du svetsar. Ibland så har man en”startsats” i änden på en ny pinne som är extra känslig för strömmen som enkelt reagerar. Det kan vara en bra hjälp när pinnen är ganska lång och man är lite ostadig på handen. Här är nyckeln till allt handleden, de gäller att vara mjuk och stadig på handen och mata i lagom takt. Här gäller de då att få bra kontakt eftersom vi har ström inblandad.

Metall: Järn, plåt, stål etc. Möjligen aluminium men det är risk för att de smälte igenom väldigt mycket och rätta pinnarna är nog inte så vanliga.

Bäst för: grova grejjer! Elsvetsen bränner ner djupt och är perfekt om man vill ha en stark svets på en grov balk. Tunna saker som cykelramar och liknande ska man hålla sig borta ifrån däremot, för de bränner igenom direkt!

3463466_378

SÄKERHET!

Här kommer några bra och nödvändiga tips som du bör tänka på:

1. Försök att slipa rent så att du får ren metall på det som ska svetsas. Färg och rost försämrar ledningsförmågan för elbaserade svetsar och den kan lägga sig i svetsen och göra den svagare. Färg och rost avger dessutom läskiga gaser som du helst inte ska andas in i större mängder, speciellt inte zink-rök. Ta gärna pauser och vädra och se till att ta en nypa frisk luft och försök andas så lite som möjligt när du svetsar

2. Efteråt måste du försäkra dig om att det inte brinner någonstans, en gnista kan ligga och pyra och eld kan uppstå först efter ca 6 timmar! Så var noga och håll någorlunda städat så minskar den risken.

3. Svetsa förstås inte i eller i närheten av bensin och annat farligt

4. Stäng alltid av alla gastuber efter svetsning ordentligt. Väldigt ofta är det små läckor i munstycken osv och då försvinner gasen om den får stå öppen ett tag.

5. Se till att stå eller sitta så bekvämt som möjligt, och låt gärna händerna ta stöd mot något så att du kan hålla munstycke osv. någorlunda stilla och bra.

3456_480

TEKNIK!

Här kommer då hur du går till väga NÄR du ska svetsa:

MIG/MAG: När allt runtomkring är klart så håller du munstycket ganska nära metallen. Ha gärna en liten bit tråd som sticker ut ca 2cm som nuddar metallen. Då ser du vart det kommer att börja. Du kan trycka in handtaget så att tråden kommer ut lite även fast du inte svetsar. Har du för lång tråd så kan det vara bra att klippa av den, för försöker man lägga änden mot och svetsa så blir det dålig kontakt och svetsen går dåligt. Böjer du tråden så att munstycket kommer närmre så funkar det ofta men då kommer en vass bit av tråden att sticka ut ur svetsfogen efteråt.

Håll som sagt munstycket så nära som möjligt utan att nudda helst ( men det går ) och tryck av helt enkelt ( håller du för långt bort går svetsen dåligt och för nära så kan den räka fastna ). Svetsen börjar gå och mata. Nu kommer det knepiga. Försök att hålla smältan efter där tråden går ner i metallen. Smältan är helt enkelt den varmaste delen av svetsfogen och ser ut som en liten klump. Inuti smältan kan man se en liten prick hoppa omkring som kan vara brun eller vit.

Om smältan kommer ikapp dig så kommer den att bli större, och då går den djupare ner i metallen och riskerar att bränna igenom så att det blir ett hål. Vill man då ha en tunn fog så drar man munstycket bara rakt jäms med linjen du vill svetsa i jämn takt. Se också till att du inte spurtar ifrån smältan för då hinner inte den ta sig och det blir ingen bra fog. För att hålla smältan efter sig måste man gå ganska fort fram om man går rakt. Istället kan man pendla med munstycket fram och tillbaka över linjen som ska svetsas ( sicksacka/köra slalom ). Då blir svetsen bredare och får mer material att bita i och du behöver inte gå fram så fort.

Beroende på tjocklek på godset och sort på svetsen så får du avgöra vilka inställningar som är bäst. Vill du ha lite djupare svetsfog så väljer du högre strömstyrka och tvärtom för mindre. Vill du ha en grövre fog så väljer du snabbare matning och tvärtom för mindre fog. Vill du lägga en snygg fog så kan det vara bra att ha långsam matning och lagom hög strömstyrka.
Många MIG/MAG har matning som ställer in sig själv efter behovet och strömstyrkan, så då kan man bara ställa in just strömstyrkan så sköter svetsen resten.

svetsare_437

Råkar man glömma slå på gasen är det inte hela världen men svetsen blir väldigt ful!

TIG: Förutom dom allamänna reglerna så är TIG väldigt individuellt men välj en lagom strömstyrka helt enkelt beroende på material och känn dig fram hur mycket tillsatsmaterial som behövs. Håll munstycket ganska nära och håll koll på smältan så den inte kommer ikapp eller blir för stor. Svetsning är inget man lär sig på en dag, utan det kräver lite träning för att bli duktig.

Gassvets: Här har vi en speciell procedur för att starta den som ja tänkte dra: Öppna huvudventilerna på flaskorna. Sedan så tar du fram ”saken som ger gnista” och är beredd me den. Öppna kranen lite för acetylenet ( bränslegasen ) på munstycket och tänd på så fort du kan. Om du dröjer för länge som kommer de smälla till ordentligt eftersom gasen väller ut och då blir det mer att antända. När acetylenet är tänt så börjar det brinna en orange, långsam låga. Då ska du öppna kranen för syret på munstycket. Du märker direkt att syret blåser på lågan och gör den mycket intensivare. Dra på lagom med syra så att de flåsar på lite grann. Sedan så drar du ner acetylenet om det behövs. Sedan så ska du öka syret så mycket det går. Du kommer att få en blå låga och den lysande blåa lågan ska bli så liten som möjligt. Ofta så kommer lågan att slockna och då får man börja om. Stäng helst syret innan du tänder igen och låg acetylenet vara. Tänd och justera acetylenet åt något håll. Öppna sedan syret igen och dra försiktigt på mer tills du hittar ett bra läge. Ofta så får man göra om de fler gånger.

OBS!: När du ska stänga av svetsen så är det viktigt att stänga av syret först. Annars brinner lågan in i munstycket när du stänger acetylenet och de kommer smälla till ordentligt.

Själva svetsningen är liksom dom andra, ha allt omkring okej, sen så är det bara att köra. Här gäller det att värma på ganska mycket eftersom gaslågan inte värmer upp metallen lika fort som strömmen gör. Gassvetsen brukar heller inte ha samma tendens att vilja bränna igenom om man håller den i schack eftersom den inte är lika intensiv. När du värmt upp ordentligt, gärna så metallen glöder, så petar du dit lite tråd och ser vad som händer. Här får du hålla koll på smältan som bildas vid tråden så att den ser bra ut. Du kan i princip köra samma mönster som vid MIG/MAG:en om du vill för att få en snygg svets.

357357357_567

Glöm inte och stäng gasflaskorna efteråt!

Elsvetsen/pinnen: är bara att sätta på och köra. Du ska inte trycka dit pinnen mot metallen utan hålla den precis bredvid/ ovanför etc. så att ”kortslutningen” sker. Trycker du bara pinnen mot metallen så fastnar den. Här gäller det att du har känslan i handleden. Mata på i den takt du känner för, och håll koll på smältan så att den håller sig jämn och fin. Gör även här samma rörelser fram och tillbaka/ sicksack för att breda ut svetsen och få den starkare samt planare och snyggare!

Hoppas ni lärde er något nytt nu!

// KoNG & Bensinskalle!

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Kommentarer (15)

Skriven av Fanaticc 2017-07-01 04:16

Lång guide ! Varför lägga så lång tid på en guide när du uppenbarligen inte vet mer än de man lär sig av ren allmänbildning . Finns inte ett avsnitt som inte är full av fel. Men skriv gärna igen när du tex har gassvetsat ihop Alu, eller TIGat utan tillsatsmaterial. Skriv om sånt du kan istället, de brukar va bättre guider. Mvh ljusbågsteknikern.

Skriven av sjoberg 2009-07-06 11:37

bra guide, men det är inte koppartråd i mig utan svartstål som är behandlat med någon slags fluss. gasen är mison25 (finns flera olika sorters mison). och med tigen skapar man en ljusbåge mellan matrialet och volframstifet som får matrialet att smälta, man använder oftast argon till tig. lite småfel men annars bra guide :D

Skriven av Danneman 2008-10-03 23:07

sry killar men man kan inte lära sig svetsa genom att läsa en guide, man måste få prova och de tar väldigt länge innan man lär sig svetsa så svetsarna blir bra / snygga, går själv industriprogrammet på gymnasiet och har svetsat en månad och tycker fortfarande de kan vara klurigt att få igång den när man svetsar pinne har inte orkat läsa hela då jag hellre låter läraren lära mig ^^
men för newbies så är den säkert fin
pUss

Skriven av bensinskalle 2008-10-03 19:39

Rieju david: det är en självklarhet att använda, men du har nog rätt.. De finns kanske vissa som inte vet om de ;). Men har man en svets så lär man veta att man behöver skydd....

Tack för positiva kommentarer och kul att ni rättar lite för varken ja eller kong är perfekta ;)

Skriven av morp 2008-10-03 07:47

nu vill jag inte vara petig men man som martinsson skriver \\\\\\\"Tillsatts meterial till TIG behöver man bara om man klantar sig, mkt går att svetsa utan ;)\\\\\\\"
risken är väldig stor att ni får sprick-bildningar,sprickor utan tillsatsmatrial så använd tillsatsmatrial när ni svetsar med tig och ni har en hållbar svets som håller.
Kan också rekomendera att använda rotgasskydd på ett par liter på baksidan av svetsen utan den kommer svetsen att se ut som knäckebröd om ni förstår vad jag menar väldig spröd och inte så säkert att rotsidan har smält ihop över huvudtaget.

bra gudie annars

Senast ändrad 2008-10-03 07:55

Skriven av rieju david 2008-10-02 19:03

kanske ska lägga till i SÄKERHET!
Använda svetsskärm
För det e inte skönt att få svetsblänk av egen erfarenhet....

Skriven av Martinsson 2008-10-02 16:01

Tillsatts meterial till TIG behöver man bara om man klantar sig, mkt går att svetsa utan ;)

Sen har ni utelämnat en av dom absolut viktigaste grejerna! När man svetsar så är det väldigt viktigt att få genombränning! det betyder att svetsfogen ska vara likastor på båda ovan och undersidan. Utan genombränning så är det ingen stabil svets ;)

Eftersom MIG/MAG är det vanligaste svets typen som man har hemma så kan jag berätta ett litet knep här ;)

För att få en bra genombränning så ska det finas en liten springa mellan mdom bitar man ska svetsa ihop, glipan ska vara på ca 1-0.5 mm.
Om svetsen sedan är lika stor på båda sidor av meterialet så har ni lyckats.

Mycket bra guide annars! :)

Lycka till!

Senast ändrad 2008-10-02 16:05

Skriven av DanneWalle 2008-10-02 15:13

Proffsig guide, bra jobbat!

Skriven av Keeroy 2008-10-02 12:41

Sjukt grymt! Guiderna börjar bli riktigt professionella nu, grymt bra jobbat!

Skriven av Limited_Magnus 2008-10-02 10:20

Två saker bara, tråden är inte tillverkad av koppar och skillnaden mellan MIG och MAG är att i MIG-svetsen har man en gas som skyddar svetsen t.ex argon och i en MAG-svets har man gas som hjälper till i smältningen, t.ex CO2. Annars en bra guide!

Gå till sida 1, 2  Nästa

Annons

annons

Annons

annons

Annons

annons

Annons

annons
Bli medlem!

Kom ihåg mig